• ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • ശ്രീ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തില്‍ പ്രചരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • ശ്രീ എ.ക.ആന്റണി ,ശ്രീ തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള,ശ്രീ വി.എസ് ശിവകുമാര്‍

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂര്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് പ്രചാരണത്തില്‍

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂര്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് പ്രചാരണത്തില്‍

 • യോഗത്തില്‍ ശ്രീ തമ്പാനൂര്‍ രവി

 • എന്‍ കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ കൊല്ലം പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ് ഇടുക്കി പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • പ്രൊഫ്‌ കെ.വി തോമസ്‌ എറണാകുളം പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • കെ.സുധാകരന്‍ കണ്ണൂര്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • ആറ്റിങ്ങല്‍ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ ഇലക്ഷന്‍ പ്രചരണത്തിന് ശ്രീ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • വിജയഗീതങ്ങള്‍" ഓഡിയോ സി.ഡി.വൈലോപ്പിള്ളി സാംസ്കാരിക ഭവന്‍ ചെയര്‍മാനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ബാലു കിരിയത്തിനു നല്‍കി സിവി പദ്മരാജന്‍ പരകാഷണം ചെയ്തു

 • ആറ്റിങ്ങല്‍ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.ഫ.സ്ഥാനാര്‍ഥി ബിന്ദു കൃഷ്ണയോടൊപ്പം ശ്രീ കരകുളം കൃഷ്ണപിള്ള .

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.ഫ.സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂരിനോടൊപ്പം ശ്രീ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല .

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.ഫ.സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂരിനോടൊപ്പം ശ്രീ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല .

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.ഫ.സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂരിനോടൊപ്പം ശ്രീ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല .

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.ഫ.സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂരിനോടൊപ്പം ശ്രീ വി എസ് ശിവകുമാര്‍ .

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് .സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂരിനോടൊപ്പം ശ്രീ രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല .

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ കാസര്‍ഗോഡ്‌

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ കാസര്‍ഗോഡ്‌

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ കാസര്‍ഗോഡ്‌

 • പ്രിയദര്‍ശിനി കലാ-സാംസ്‌കാരിക വിചാര വേദി അവതരിപ്പിച്ച കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ വര്‍ഗീയതയ്ക്കെതിരെ "സാംസ്‌കാരിക സമന്വയം"

 • മണ്ഡല സ്വീകരണം പുളിയറകോണം

 • മണ്ഡല സ്വീകരണം പുളിയറകോണം

 • മണ്ഡല സ്വീകരണം പുളിയറകോണം

 • ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്തത്തില്‍

 • ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്തത്തില്‍

 • ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്തത്തില്‍

 • ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്തത്തില്‍

 • തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.ഫ.സ്ഥാനാര്‍ഥി ശശി തരൂരിന്‍റെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സുധീരന്‍ ശാസ്തമംഗലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ തിരുവനതപുരം

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ തിരുവനതപുരം

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ തിരുവന്തപുരം

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ തിരുവന്തപുരം

 • ഇലക്ഷന്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ തിരുവന്തപുരം

 • കെ.പി.സി.സി മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

 • യു.ഡി.എഫ്. വെബ്സൈറ്റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി നിര്‍വഹിക്കുന്നു

 • കെ.സുധാകരന്‍ കണ്ണൂര്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • ബിന്ദു കൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • യു.ഡി.എഫ്. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

 • പാലക്കാട് പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലം സ്ഥാനാര്‍ഥി ഇ.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

 • അഡ്വ.ബിന്ദുകൃഷ്ണ ആറ്റിങ്ങല്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍

 • ആലത്തൂര്‍ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലം യു.ഡി.എഫ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്കണ്‍വന്‍ഷന്‍

 • യു.ഡി.എഫ്.സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രൊഫ.കെ.വി.തോമസ്‌ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

 • യു.ഡി.എഫ്. മാവേലിക്കര സ്ഥാനാര്‍ഥി കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

 • യു.ഡി.എഫ്. കോട്ടയം സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് കെ. മാണി നാമനിര്‍ദ്ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നു

 • യു.ഡി.എഫ്.സ്ഥാനാര്‍ഥി പി.സി ചാക്കോ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

 • പാലക്കാട്‌ പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലം യു.ഡി.എഫ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്കണ്‍വന്‍ഷന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 • തിരുവനന്തപുരം പാര്‍ലെമെന്‍റ് മണ്ഡലം യു.ഡി.എഫ്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്കണ്‍വന്‍ഷന്‍.

 • ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി യോഗം

We promise
Development & Care
UDF is united in it's commitments to the people of Kerala to rise to their aspirations for Growth and overall development along with a peaceful living for the entire section of society.

Today's Exclusive

യുപിഎ നില കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ടു : ആന്റണി

യുപിഎ നില കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ടു : ആന്റണി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ കക്ഷികള്‍ എല്‍ ഡി എഫ് വിടും കൊല്ലം : അഖിലേന്ത്യാതലത്തില്‍ യുപിഎ യുടെ നില കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതായി ...

more

A NEW MANIFESTO FOR INDIA’S DEVELOPMENT

A NEW MANIFESTO FOR INDIA’S DEVELOPMENT
Voice your ideas for the Congress Party's 2014 Lok Sabha Election Manifesto. All ideas and suggestions you provide will be presented to the national leadership and will be considered for inclusion.
Moblie App

hot debates

ബി.ജെ.പിയും സിപിഎമ്മും ഒത്തുകളിക്കുന്നു: വി.എം.സുധീരന്‍
ബി.ജെ.പിയും സിപിഎമ്മും ഒത്തുകളിക്കുന്നു: വി.എം.സുധീരന്‍

പല കാര്യങ്ങളിലും പിണറായി വിജയനും നരേന്ദ്ര മോഡിക്കും സമാന സ്വഭാവമാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി പിണറായി വിജയന്‍ അപക്വമതിയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായ പ്രേമചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവരെ മോശമായ പദപ്രയോഗം നടത്തി പിണറായി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒരു തെരെഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ...

more
പിണറായി വിജയന്‍ മാപ്പ് പറയണം:രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല
പിണറായി വിജയന്‍ മാപ്പ് പറയണം:രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല

ആര്‍.എസ്.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനെതിരെയുള്ള പിണറായി വിജയന്‍റെ പരനാറി പ്രയോഗം മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലവാര തകര്‍ച്ചയെയാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിണറായി വിജയന്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മാന്യത ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മതമേലദ്ധ്യക്ഷന്‍മാരെ നികൃഷ്ടജീവി എന്നും മഞ്ഞളാംകുഴി അലിയെ കീടം എന്നുമൊക്കെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടി ...

more
വര്‍ഗീയശക്തികള്‍ രാജ്യത്തു ധൃവേകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു:വി.എം.സുധീരന്‍
വര്‍ഗീയശക്തികള്‍ രാജ്യത്തു ധൃവേകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു:വി.എം.സുധീരന്‍

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മോശം മുഖ്യമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോഡിയെ ആര്‍.എസ്.എസ്. മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയത് രാജ്യത്ത് ധ്രുവീകരണമുണ്ടാക്കി മുതലെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. സംരക്ഷണം നല്‍കേണ്ടവരെ വര്‍ഗീയ ശക്തികള്‍ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തപ്പോള്‍ നിയമ സംവിധാനത്തെ നിശ്ചലമാക്കി അരാജകത്വത്തിലേക്ക് ഗുജറാത്തിനെ തള്ളിവിട്ടയാളാണ് മോദി. ഗുജറാത്തില്‍ സംഭവിച്ചത് ...

more
കാറ്റ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലം: രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല
കാറ്റ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലം: രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല

കേരളത്തില്‍ ചെലവാകാത്ത കാലണത്തുട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.എസ്. അച്ചുതാനന്ദന്‍ എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായ കാറ്റാണ് വീശുന്നത്. യു.പി.എ. അധ്യക്ഷ സോണിയഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും എത്തുന്നതോടെ അത് കൊടുങ്കാറ്റായി മാറും.

more
More

Facebook Updates

69 likes, 2 comments12 hours ago

#WewilltakeitBack

36 likes, 0 comments1 day ago

160 likes, 1 comments1 day ago

അന്തരിച്ച മുന്‍ കെ.പി.സി.സി. ജനറല്‍സെക്രട്ടറി ഭുവനേശ്വരന്‍റെ..

55 likes, 0 comments1 day ago

കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി. ചെയര്‍മാനായി ചാര്‍ജ് എടുത്ത രാജ്മോഹന്‍..

421 likes, 11 comments1 day ago

People voices

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ യു.ഡി.എഫ്.

imageപുത്തൻ ഉണർവ്വും ആവേശവുമായി ഒരിക്കൽക്കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക്. ഭരണയന്ത്രത്തിന്‍റെ മികവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപടികളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആത്മവിശ്വാസവും , എല്ലാം ഈ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടിത്തറയാകുന്നു. പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മികച്ച സഹകരണവും, എല്ലാവരുടെയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രയത്നവും വീണ്ടും യു.ഡി.എഫ് നെ മികച്ച മുന്നണിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനും അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിനും , വികസന വിരോധവിരോധതിനും അന്ത്യം കുറിക്കാൻ കേരള ജനത തയ്യാറെടുക്കുന്നു.വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മറുപടി നല്കുവാൻ, രാജ്യത്തിന്‍റെ മതേതരത്വത്തിനും അഭിമാനത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന യു.പി.എ. മുന്നണിക്ക് ശക്തി പകരാൻ ...

more
Sonia Gandhi

Sonia Gandhi speaks

The 2014 Lok Sabha elections are very critical in our country’s history as we are pitted against fascist forces who will undermine the very Federal structure of our country if they are voted to power. Hence along with the rest of the country the people of Kerala have a very decisive role in returning the largest number of Lok ...

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi speaks

The time has come for you to cast your vote in favour of the UDF alliance in the state and return all the 20 Lok Sabha candidates from your state as today we are on the threshold of a very important phase in our county’s future. As you know, the UDF Govt: in Kerala has implemented many of the developmental ...

Oommen Chandy

Oommen Chandy speaks

I appeal to the enlightened voters of Kerala to continue to Vote the UDF candidates for the Lok Sabha elections of 2014 also as they had done in the assembly elections but with a greater majority of the Parliament seats . Only the UDF Govt can protect the interests of the citizens of this great state as the ...

A K ANTONY

A K ANTONY speaks

I call upon the people of Kerala to exercise their franchise in favour of the UDF and send back the representatives of the UDF to represent the people in the Parliament of India. The nation is going though a very critical phase of its history and we should strengthen the hands of Smt. Sonia Gandhi and Shri. Rahul Gandhi to ...

Vayalar Ravi

Vayalar Ravi speaks

Dear Voter, I appeal to you to cast your valuable vote in favour of the UDF Lok Sabha candidate in your constituency to ensure that we get a stable government at the centre. As your Overseas Indian Affairs Ministers I have taken up many issues concerning our citizens and especially Keralites and have resolved most of them to ...

Ramesh Chennithala

Ramesh Chennithala speaks

The UDF in Kerala has been a model for the democratic functioning of a state government with an inclusive approach to developmental programmes for the people of the state. This has been made possible by the interactive policy of the Government with mass contact programmes in the state where the Govt: reached out to the people of the ...

V.M. Sudheeran

V.M. Sudheeran speaks

Kerala has been a model for economic growth which has been the envy of many states and this has been achieved largely due to the progressive policies adopted by the successive UDF governments although, the progress has been slow whenever a left front government has come in place. The UDF government will conduct the required studies ...

P. K. Kunhalikutty

P. K. Kunhalikutty speaks

As we approach the the people of Kerala for the 2014 Lok Sabha elections it will be with a vision to be open to all practical measures that will help the state generate clean, affordable power for future needs, and balance its energy requirements and environmental concerns Finding a balance between energy requirements along with environmental concerns will be ...

K. M. MANI

K. M. MANI speaks

Dear Voter,The UDF government in the state has been a model for other states in India. The UDF has earned the confidence of the people by following people oriented policies and the people in turn should support the Govt by electing UDF representatives to the Lok Sabha in the 2014 elections for stability and continued progress in the state ...

SHIBU BABY JOHN

SHIBU BABY JOHN speaks

Dear Voters of Kerala, I take pride in being part of the UDF coalition in Kerala which has successfully overcome teething problems to provide a stable and popular government in the state headed by our beloved Chief Minister Shri. Oommen Chandy I am also overjoyed that our colleagues from the RSP have also joined forces with us to make ...

Veerendra Kumar

Veerendra Kumar speaks

Dear Intelligent Voters of Kerala, On the threshold of the political battle facing the people of the country, I request my fellow citizens in Kerala to vote and support the Lok Sabha candidates of the UDF and help us win all the 20 Lok Sabha seats in Kerala . This election is all the more important as we see the ...

Johnny Nellore

Johnny Nellore speaks

Dear enlightened Voters of Kerala, As an enlightened electorate, you had supported the UDF candidate in the Piravom by poll held last year and proved once again that the UDF is best front for the state of Kerala and once again the time has come for you to support the UDF candidates for the Lok Sabha elections which are around ...

A.A. Azeez

A.A. Azeez speaks

Dear Voter, We the people of Kerala are facing the most crucial elections in this century as we prepare for the 2014 Lok Sabha mandate . The UDF front has shown that it alone has the sagacity and democratic vision to carry forward all political parties along with them and we have learnt it late, but we ...

M.V. Raghavan

M.V. Raghavan speaks

Dear esteemed Voters of Kerala, As an alliance member of the UDF government , I request all voters in Kerala especially the younger generation who are voting for the first time to cast their valuable votes in favour of the UDF candidates for the Lok Sabha polls. The UDF government has been steadfast in it growth oriented policies and welfare ...

Articles

 • പിതാവ് അവസാനിപ്പിച്ചിടത്തുനിന്നും തുടങ്ങുന്നു;രാഹുലിന് ഇത് ചരിത്രനിയോഗം ഇവിടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ കടലിരമ്പുന്നു... കാസറഗോഡ്: സ്‌നേഹത്തിന്റെ അലയോലി തീര്‍ത്ത പിതാവിന്റെ അനശ്വര ഓര്‍മ്മകള്‍ തുളുമ്പുന്ന കാസറഗോഡിന്റെ മണ്ണിലേക്ക്മകന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ അത് നാടിന്റെ മറ്റൊരു ചരിത്രസംഭവമായിത്തീരും . 23 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ്ഗാന്ധി വന്നിറങ്ങിയ അതേ ...
 • കേരളം മറക്കാത്ത ഭീകരദിനങ്ങള്‍ കണ്ണൂര്‍ ഇന്ന് കുറേയൊക്കെ ശാന്തമാണ്. കേരളത്തെ നടുക്കിയ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കളും അവര്‍ പോറ്റിവളര്‍ത്തുന്ന ക്രിമിനല്‍ സംഘ വും കുറേയൊക്കെ പത്തിമടക്കി. അരിയില്‍ ...
 • എല്‍ ഡി എഫിന് കച്ചിതുരുമ്പിലെ പ്രത്യാശ മാത്രം ഏപ്രില്‍ 10ന് നടക്കുന്ന ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അന്ത്യഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പോരാട്ടവീഥിയില്‍ ഉശിരോടെ കുതിക്കുന്ന യു ഡി എഫിനെയും ഏച്ചുകെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഐക്യവുമായി കിതക്കുന്ന എല്‍ ഡി എഫിനെയും തുറക്കാത്ത അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്കിനായി കൈനീട്ടുന്ന ...
 •   more